വീട്ടുവളപ്പിലെ കൃഷി ആസൂത്രണം

Published on :

കേരളത്തിലെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളില്‍ 10 സെന്‍റില്‍ കുറയാത്ത പുരയിടങ്ങള്‍ ധാരാളമുണ്ട്. ഇതില്‍ 2-3 സെന്‍റ് വീടു നിര്‍മ്മാണത്തിനുപോയാലും 7-8 സെന്‍റ് വീട്ടുവളപ്പായി ലഭ്യമാണ്. ഇങ്ങനെ ലഭ്യമാകുന്ന സ്ഥലം 8ഃ10 സ്ക്വയര്‍ 3200 സ്ക്വയര്‍ മീറ്റര്‍ ആണ്. ഇത്രയും സ്ഥലത്ത് ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായ പഴം-പച്ചക്കറികള്‍ കാലാവസ്ഥക്കനുസൃതമായി എങ്ങനെ ആസൂത്രണം ചെയ്യാം എന്നത് പരിശോധിക്കാം. കൃഷിക്ക് വേണ്ടി വീട്ടുവളപ്പ് […]

വിജയഗാഥ രചിക്കുന്ന ഹരിതഗൃഹങ്ങള്‍

Published on :

വിജയഗാഥ രചിക്കുന്ന ഹരിതഗൃഹങ്ങള്‍ അനീഷ് എന്‍ രാജ് അടുക്കളത്തോട്ടത്തിനും വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വിഷരഹിത പച്ചക്കറി കൃഷിചെയ്യു വാന്‍ താല്പര്യം ഉള്ളവര്‍ക്കും വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ് പോളി ഹൗസുകള്‍. വിദേശരാജ്യങ്ങളില്‍ മാത്രം കണ്ടുവന്നിരുന്ന പോളീ ഹൗസുകള്‍ ഇന്ന് കേരളത്തില്‍ കൃഷിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന കര്‍ഷ കര്‍ക്കിടയില്‍ സ്ഥാനം പിടിച്ചി രിക്കുന്നു. പരിസ്ഥിതികള്‍ക്കു തീര്‍ത്തും അനുയോജ്യമായ ഈ ഹരിതഗൃഹങ്ങള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്ന തിന് […]

പച്ചക്കറി വിളകളിലെ വെള്ളീച്ചകളെ നിയന്ത്രിക്കാം

Published on :

പച്ചക്കറി വിളകളിലെ വെള്ളീച്ചകളെ നിയന്ത്രിക്കാം രവീന്ദ്രന്‍ തൊടീക്കളം ഫോണ്‍: 9447954951 കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനമാണെന്ന് പറയാം, മുന്‍വര്‍ഷങ്ങളില്‍ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി പച്ചക്കറി വിളകളില്‍ പ്രത്യേകിച്ച് വഴുതിനവര്‍ഗ്ഗവിളകളായ വഴുതിന, തക്കാളി, മുളകിനങ്ങള്‍ എന്നിവയില്‍ വെള്ളീച്ചയുടെ ആക്രമണം രൂക്ഷമാണ്. നഴ്സറിയില്‍ തുടങ്ങി വിളയുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളില്‍ ഇത് ചെടിയെ ആക്രമിക്കുന്നു. ഇലകളില്‍ മുട്ടയിട്ട് വിരിഞ്ഞിറങ്ങുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളും, ഈച്ചയും അടിവശത്തിരുന്ന് നീര് […]

വിഷരഹിതമാക്കാം അടുക്കള

Published on :

വിഷരഹിതമാക്കാം അടുക്കള സജി അലക്സ് മലയാളിയാണ്, മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ജനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വിദ്യാസമ്പന്നര്‍. എന്നാല്‍ നാം മലയാളികള്‍ അയല്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വിഷം മുഴുവന്‍ തിന്നുതീര്‍ക്കുന്നവരാണ്. എന്നുവെച്ചാല്‍ അയല്‍ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ ഉല്‍പാദിപ്പിക്കുന്ന വിഷംതളിച്ച പച്ചക്കറികളും മറ്റും അന്യായ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി നാം ആര്‍ത്തിയോടെ തിന്നുന്നു. ഒരു ലജ്ജയുമില്ലാതെ. ഇതിനൊക്കെ നാം നമ്മുടെ ജീവന്‍ തന്നെയാണ് വിലയായി നല്‍കേണ്ടത് […]

ഇലക്കറികളും ആരോഗ്യവും

Published on :

ഇലക്കറികളും ആരോഗ്യവും സുജിത് പിജി. കൃഷിഓഫീസര്‍, കുഴൂര്‍ ലോകത്തില്‍ കാണപ്പെടുന്ന ഏതാണ്ട് ആയിരത്തോളം ഇനം ചെടികളുടെ ഇല ഭക്ഷ്യയോഗ്യമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചില സസ്യങ്ങളുടെ ഇലകള്‍ മാത്രവും ചിലതിന്‍റെ ഇലയും തളിര്‍ഭാഗങ്ങളും ചിലപ്പോള്‍ പൂക്കളും ഭക്ഷ്യയോഗ്യമാണ്. ഏറ്റവും പോഷകഗുണമുള്ള പ്രോട്ടീനുകള്‍ ഏറ്റവും ചിലവുകുറഞ് രീതിയില്‍ ലഭിക്കാനുള്ള എളുപ്പമാര്‍ഗ്ഗമാണ് ഇലക്കറികളുടെ ഉപയോഗം. എല്‍.പി.സി. എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഘലമള ജൃീലേശി ഇലിരലിൃമേശേീി […]