കാപ്പിക്ക് വേണം ഒരു ദേശീയനയം

Published on :

കാപ്പിക്ക് വേണം ഒരു ദേശീയനയം സി.വി.ഷിബു കാപ്പി ഉത്പാദനവും ഉപ ഭോഗവും വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു ദേശീയനയം ആവശ്യമായി വന്നിരി ക്കുകയാണ്. കാപ്പി കര്‍ഷകരുടെ പ്രശ്നങ്ങള്‍ മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധി കള്‍, പരിഹാര മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍, സര്‍ക്കാര്‍ ഇടപെടല്‍ , ഇതര ഏജന്‍സികളുടെ സഹകരണം, കൂട്ടായ്മ എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് ഈ ദേശീയനയത്തില്‍ മാര്‍ഗ്ഗരേഖയു ണ്ടാകണം. ദേശീയ കാര്‍ഷികനയത്തിന് അനുരൂപമായ പ്രത്യേകം […]

കുരുമുളക് വിളയിപ്പിക്കുവാന്‍ നൂതന സംവിധാനം

Published on :

കുരുമുളക് വിളയിപ്പിക്കുവാന്‍ നൂതന സംവിധാനം അഡ്വ . ജോബി സെബാസ്റ്റ്യന്‍ കുരുമുളക്കൊടി കയറ്റി വിട്ട് സമൃദ്ധമായി വിളവെടുക്കുവാന്‍ പെര്‍ക്കൊലേറ്റര്‍ ഫെര്‍ട്ടിഗേഷന്‍ പോസ്റ്റ് (ജ.എ.ജ). കോതമംഗലത്തിനടുത്ത് വെളിയേല്‍ച്ചാലില്‍ ജൈവകര്‍ഷകനായ അഡ്വ.ജോബി കുരിശുംമൂട്ടില്‍ തന്‍റെ സ്വന്തം സ്ഥാപനമായ വിര്‍ഗോ ഇന്‍ഡസ്ട്രീസില്‍ രൂപകല്‍പ്പന ചെയ്ത് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് ജഎജ പോസ്റ്റുകള്‍. കുരുമുളക് ചെടി ഒരു വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ കായിച്ചു തുടങ്ങും എതാണ് ഇതിന്‍റെ […]