Sunday, 14th August 2022

ഔഷധ സമ്പുഷ്ട വീട്ടുമുറ്റം പദ്ധതി

Published on :

ആസാദി കാ അമൃത് മഹോത്സവ്’ എന്ന കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ പദ്ധതിയുടെയും ‘ഞങ്ങളും കൃഷിയിലേക്ക്’ എന്ന സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ പദ്ധതിയുടെയും ഭാഗമായി ഉത്തര മേഖല കാര്‍ഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രവും പിലിക്കോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തും സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന പദ്ധതിയാണ് ‘ഔഷധ സമ്പുഷ്ട വീട്ടുമുറ്റം പദ്ധതി’. മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളുള്ള ഈ ദീര്‍ഘകാല പദ്ധതിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ടമായ – പഞ്ചായത്തിലെ പ്രധാന …

ആഗസ്റ്റ് 17 (ചിങ്ങം 1) : കര്‍ഷക ദിനം

Published on :

തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയുടെയും സിറ്റി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൃഷിഭവന്റെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തില്‍ ആഗസ്റ്റ് 17 (ചിങ്ങം 1) കര്‍ഷക ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു. അന്നേദിവസം കൃഷിഭവന്‍ പരിധിയില്‍ വരുന്ന മികച്ച കര്‍ഷകരെ ആദരിക്കുന്നതിലേയ്ക്കായി മുതിര്‍ന്ന കര്‍ഷകതൊഴിലാളി, മട്ടുപ്പാവിലെ കൃഷി, വനിതാ കര്‍ഷക, യുവകര്‍ഷകന്‍, സമ്മിശ്ര കര്‍ഷകന്‍, ജൈവകര്‍ഷകന്‍, ക്ഷീരകര്‍ഷകന്‍, പട്ടികജാതി-പട്ടികവര്‍ഗ കര്‍ഷക, കുട്ടിക്കര്‍ഷകന്‍ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലായി അപേക്ഷകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. അപേക്ഷകള്‍ ഇന്ന് …

2022 ചിങ്ങം 1 : കര്‍ഷകദിനം

Published on :

2022 ചിങ്ങം 1 (ആഗസ്റ്റ് 17) കാര്‍ഷിക വികസന കര്‍ഷകക്ഷേമ വകുപ്പ് കര്‍ഷകദിനമായി ആചരിക്കുന്നു. ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് കേരളത്തിലൊട്ടാകെ വാര്‍ഡുതലത്തില്‍ പുതിയ കൃഷിയിടം കണ്ടെത്തി കൃഷി തുടങ്ങുന്നതും, വിളംബരജാഥകള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. കൂടാതെ, പഞ്ചായത്തു തലത്തില്‍ പൊതുയോഗം സംഘടിപ്പിച്ച് മികച്ച ജൈവകര്‍ഷകര്‍, സ്ത്രീകര്‍ഷക, വിദ്യാര്‍ത്ഥി കര്‍ഷകന്‍/കര്‍ഷക, മുതിര്‍ന്ന കര്‍ഷകന്‍/കര്‍ഷക, എസ്.സി/എസ്.ടി കര്‍ഷകന്‍/കര്‍ഷക തുടങ്ങിയവരെ ആദരിക്കുന്നതും സെമിനാറുകള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. തദവസരത്തില്‍ …

കര്‍ഷകസാന്ത്വനം

Published on :

കര്‍ഷകരുടെ കൃഷിയിടം സന്ദര്‍ശിച്ച് അവരുടെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തി പരിഹാരമാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നതിനായി വെള്ളായണി ദക്ഷിണമേഖലാ പ്രാദേശിക ഗവേഷണകേന്ദ്രം ‘കര്‍ഷകസാന്ത്വനം’ എന്ന പദ്ധതി നടത്തിവരുന്നു. കാലവര്‍ഷക്കെടുതിയില്‍ ദുരിതബാധിതരായ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് സഹായങ്ങള്‍ എത്തിക്കുന്നതിനായി കര്‍ഷകസാന്ത്വനം ഹെല്‍പ്‌ഡെസ്‌ക്ക് രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ വിളിച്ചോ മെസ്സേജ്അയച്ചോ സഹായം തേടാവുന്നതാണ്. ബന്ധപ്പെടേണ്ട വിദഗ്ദ്ധരുടെ നമ്പരുകള്‍
1. ഡോ. സന്തോഷ്‌കുമാര്‍ ടി (കീടനിയന്ത്രണം, പൊതുവായകാര്‍ഷികപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ …

ദുരന്ത ലഘൂകരണ കണ്‍ട്രോള്‍ സെന്ററുകള്‍

Published on :

സംസ്ഥാനത്തു അടുത്ത ദിനങ്ങളില്‍ കനത്ത മഴയും പ്രകൃതിക്ഷോഭവും ഉണ്ടായ സാഹചര്യത്തില്‍ കൃഷി നാശനഷ്ടങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും ദുരന്ത ലഘൂകരണത്തിനുമായി കൃഷിവകുപ്പ് സംസ്ഥാന തലത്തിലും ജില്ലാ തലത്തിലും കണ്‍ട്രോള്‍ റൂമുകള്‍ തുറന്നതായി കൃഷിമന്ത്രി അറിയിച്ചു. കര്‍ഷകര്‍ക്ക് വിവരങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നത്തിനായി താഴെപ്പറയുന്ന നമ്പറുകളില്‍ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

സംസ്ഥാനതല കണ്‍ട്രോള്‍ സെന്റര്‍: 9495931216

ജില്ലാതല കണ്‍ട്രോള്‍ സെന്ററുകള്‍
തിരുവനന്തപുരം :

കാലാവസ്ഥാധിഷ്ഠിത കാര്‍ഷിക നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍

Published on :

* ഇടി മിന്നലിനു സാധ്യതയുള്ളതിനാല്‍ ഈസമയങ്ങളില്‍ കാര്‍ഷിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്നതും, കന്നുകാലികളെ തുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങളില്‍ കെട്ടിയിടുന്നതും ഒഴിവാക്കുക.
* മഴക്ക് സാധ്യതയുള്ള സമയത്ത് വളപ്രയോഗം, കീടനാശിനി പ്രയോഗം മുതലായ വിള സംരക്ഷണ മാര്‍ഗങ്ങള്‍ താല്‍ക്കാലികമായി നിറുത്തി വയ്ക്കുക.
* കൃഷിയിടങ്ങളില്‍ വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് ചാലുകള്‍ കീറി നീര്‍വാര്‍ച്ചാസൗകര്യം ഉറപ്പാക്കുക, പാടങ്ങളിലെ എല്ലാ ജലനിര്‍ഗമന ചാലുകളും തുറന്നിടുക.

ചിങ്ങം 1 (ആഗസ്റ്റ് 17) കര്‍ഷകദിനം

Published on :

2022 ചിങ്ങം 1 (ആഗസ്റ്റ് 17) കാര്‍ഷിക വികസന കര്‍ഷകക്ഷേമ വകുപ്പ് കര്‍ഷകദിനമായി ആചരിക്കുന്നു. ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് കേരളത്തിലൊട്ടാകെ വാര്‍ഡുതലത്തില്‍ പുതിയ കൃഷിയിടം കണ്ടെത്തി കൃഷി തുടങ്ങുന്നതും, വിളംബരജാഥകള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. കൂടാതെ, പഞ്ചായത്തു തലത്തില്‍ പൊതുയോഗം സംഘടിപ്പിച്ച് മികച്ച ജൈവകര്‍ഷകര്‍, സ്ത്രീകര്‍ഷക, വിദ്യാര്‍ത്ഥി കര്‍ഷകന്‍/കര്‍ഷക, മുതിര്‍ന്ന കര്‍ഷകന്‍/കര്‍ഷക, എസ്.സി/എസ്.ടി കര്‍ഷകന്‍/കര്‍ഷക തുടങ്ങിയവരെ ആദരിക്കുന്നതും സെമിനാറുകള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. തദവസരത്തില്‍ …

കര്‍ക്കടകത്തിലെ പത്തിലകള്‍

Published on :

ഗോത്രചെപ്പിലെ ഔഷധങ്ങള്‍
കര്‍ക്കടകത്തിലെ രോഗപീഢകള്‍ മാറ്റാനും ആരോഗ്യപരിചരണം നടത്താനും പ്രകൃതിയില്‍ തന്നെ ഔഷധക്കൂട്ടുകളുണ്ട്.വയനാടിന്റെ നാട്ടുവഴികളില്‍ നിന്നും കണ്ടെടുത്ത അനേകം ഔഷധപച്ചകളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് എം.എസ്.സാമിനാഥന്‍ റിസര്‍ച്ച് ഫൗണ്ടേഷനു കീഴിലെ സീഡ് കെയര്‍ യൂണിറ്റുകള്‍.വിവിധ ആദിവാസി വിഭാഗത്തിലുള്ളവര്‍ അവരുടെ സമുദായത്തിന്റെ പാരമ്പര്യ അറിവുകളില്‍ നിന്നും സ്വാംശീകരിച്ച ഔഷധപച്ചകളെ ഇവരില്‍ നിന്നും നേരിട്ടറിയാം. പോഷകസമൃദ്ധവും സുരക്ഷിതവുമായ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ലഭ്യത സമൂഹത്തിന്റെ …

പ്രധാനമന്ത്രി ബസല്‍ ബീമാ യോജന, കാലാവസ്ഥ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പദ്ധതിയി : അവസാന തീയതി ജൂലൈ 31

Published on :

പ്രധാനമന്ത്രി ബസല്‍ ബീമാ യോജനയിലും കാലാവസ്ഥ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പദ്ധതിയിലും കര്‍ഷകര്‍ക്ക് ചേരേണ്ട അവസാന തീയതി ജൂലൈ 31 ആണ.് പദ്ധതിയില്‍ ചേരാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കര്‍ഷകര്‍ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള സി എസ് സി ഡിജിറ്റല്‍ സേവാ കേന്ദ്രങ്ങളെയോ അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളെയോ അംഗീകൃത ഇന്‍ഷുറന്‍സ് കമ്പനി പ്രതിനിധികളെയോ സമീപിക്കേണ്ടതാണ.് ഈ വര്‍ഷം മുതല്‍ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് വഴിയും ചേരാവുന്നതാണ്. …

ജൈവവൈവിധ്യ പുരസ്‌കാരങ്ങള്‍ക്ക് അപേക്ഷകളും നാമനിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും ക്ഷണിക്കുന്നു.

Published on :

കേരള സംസ്ഥാന ജൈവവൈവിധ്യ ബോര്‍ഡ് 2021-22 ലെ ഹരിത വ്യക്തി, മികച്ച സംരക്ഷക കര്‍ഷകന്‍, മികച്ച സംരക്ഷക കര്‍ഷക, മികച്ച സംരക്ഷണ കര്‍ഷകന്‍ (മൃഗം/പക്ഷി) തുടങ്ങിയ ജൈവവൈവിധ്യ പുരസ്‌കാരങ്ങള്‍ക്ക് അപേക്ഷകളും നാമനിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും ക്ഷണിക്കുന്നു.
ഹരിത വ്യക്തി (കൃഷി ഒഴികെയുള്ള ജൈവവൈവിധ്യ രംഗം -ഉദാ: കാവ്, പുഴ,തോട്, കണ്ടല്‍, കുളം)കാട്, ജലാശയങ്ങള്‍, തണ്ണീര്‍ത്തടങ്ങള്‍, കണ്ടണ്ടല്‍ക്കാടുകള്‍, കൊറ്റില്ലങ്ങള്‍, സമുദ്ര …