Thursday, 23rd May 2024

കണ്‍ട്രോള്‍ റൂം നമ്പരുകള്‍ താഴെ പറയുന്നു.
തിരുവനന്തപുരം (9383470086, 9383470092)
കൊല്ലം (9447104855, 7907935033)
പത്തനംതിട്ട (9495734107, 9495606930)
കോട്ടയം (9383470704, 9447661125)
ആലപ്പുഴ (8848017609, 9447400212)
എറണാകുളം (9383471150, 9383471180)
തൃശ്ശൂര്‍ (9383473242, 9383473536)
പാലക്കാട് (9447359453, 9447839399)
മലപ്പുറം (9400000914, 9446474275)
കോഴിക്കോട് (8547802323, 9847402917)
ഇടുക്കി (9447232202, 9447447705)
വയനാട് (9446367312, 9383471915)
കണ്ണൂര്‍ (9383472028, 9495326950)
കാസര്‍ഗോഡ് (9383471961, 9383471965)

 

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *