Krishideepam News

കവര്‍ സ്റ്റോറി

പൂപ്പൊലിയില്‍ വിജയഗാഥ രചിച്ച് ഡോ പി.രാജേന്ദ്രന്‍

പൂപ്പൊലിയില്‍ വിജയഗാഥ രചിച്ച് ഡോ പി.രാജേന്ദ്രന്‍

പൂപ്പൊലിയില്‍ വിജയഗാഥ രചിച്ച് ഡോ പി.രാജേന്ദ്രന്‍ നിലാവ് പോലെ പരന്നു കിടക്കുന്ന പൂന്തോട്ടം ജര്‍ബറയും റോസും പനീറും വേരാഴ്ത്തുന്ന ഉദ്യാനങ്ങള്‍.സ്ട്രോബറിയും ഓര്‍ക്കിഡു കളും വിളയുന്ന പോളി ഹൗസുകള്‍.

കൊയ്തെടുക്കാം മധുരിക്കും മാതളം

കൊയ്തെടുക്കാം മധുരിക്കും മാതളം

കൊയ്തെടുക്കാം മധുരിക്കും മാതളം ഹാര്‍വെസ്റ്റ് ഫ്രഷ് ഫാമിലേക്കൊരു യാത്ര കൃഷിക്കും വിനോദ സഞ്ചാരത്തിനും പേരുകേട്ടതാണ് കമ്പം വാലി. ഇവിടെ മേലേ ഗൂഡല്ലൂ രിലെ ചുവന്ന മണ്ണില്‍ മൊട്ടക്കുന്നും

കാര്‍ഷിക വാര്‍ത്തകള്‍

നാണ്യവിള കൃഷികളുടെ നാശം കാലവർഷക്കെടുതികൾക്ക് ശേഷവും വ്യാപകമാവുന്നു

 കാലവർഷാരംഭത്തിൽ തുടങ്ങിയ കാർഷിക നാണ്യവിള  കൃഷികളുടെ  നാശം കാലവർഷക്കെടുതികൾക്ക് ശേഷവും വ്യാപകമാവുന്നു. കുരുമുളക് തോട്ടങ്ങളിൽ മഞ്ഞളിപ്പ് രോഗം വ്യാപിക്കുകയാണ്. വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി ഏക്കറുകണക്കിന് തോട്ടങ്ങളിലെ കുരുമുളക് വള്ളികൾ ആണ്  നശിച്ചത്. വേരുകൾ ചീഞ്ഞ് വള്ളികളിലെ തണ്ടും ഇലയും തിരിയും പഴുത്തു കൊഴിയുകയാണ്. പ്രതിരോധ

അമ്പലവയൽ കാർഷിക കോളേജ് ഉദ്ഘാടനം 16-ന്

കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് പുതിയൊരു ചുവട് വയ്ക്കുകയാണ്. വയനാട്, കാസര്‍ഗോഡ്, കണ്ണൂര്‍ ജില്ലകളിലെ പാവപ്പെട്ടവരും ആദിവാസി പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരുമായ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ കാര്‍ഷിക മേഖലയിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസമെന്ന ചിരകാല സ്വപ്നം പൂവണിയിച്ചുകൊണ്ട് അമ്പലവയലിൽ പുതിയ കാര്‍ഷികോളേജ് പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിക്കുന്നു.

ജൈവകൃഷി

  • കൊയ്തെടുക്കാം മധുരിക്കും മാതളം ഹാര്‍വെസ്റ്റ് ഫ്രഷ് ഫാമിലേക്കൊരു യാത്ര കൃഷിക്കും വിനോദ സഞ്ചാരത്തിനും പേരുകേട്ടതാണ് കമ്പം വാലി. ഇവിടെ മേലേ

  • ലോകത്തിന് മാതൃകയായ സിക്കിം ജൈവകാര്‍ഷിക സംസ്ക്കാരം ഇന്ത്യയിലെ കേവലം നാല് ജില്ലകള്‍ മാത്രമുള്ള ചെറിയ സംസ്ഥാനമാണ് സിക്കിം . ഭൂട്ടാന്‍,

  • ജൈവപാഠം മണ്ണ് എസ്.ജയകുമാര്‍ (അഗ്രികള്‍ച്ചറല്‍ ഓഫീസര്‍,നന്ദിയോട് ഫോണ്‍ : 9495200255) മണ്ണറിവ് മണ്ണാണ് കൃഷിയുടെ ജീവന്‍ മണ്ണില്ലെങ്കില്‍ കൃഷിയില്ല കൃഷിയില്ലെങ്കില്‍

  • പച്ചക്കറി വിളകളിലെ വെള്ളീച്ചകളെ നിയന്ത്രിക്കാം രവീന്ദ്രന്‍ തൊടീക്കളം ഫോണ്‍: 9447954951 കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനമാണെന്ന് പറയാം, മുന്‍വര്‍ഷങ്ങളില്‍ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി പച്ചക്കറി

വിഷരഹിത പച്ചക്കറികൃഷി

വിജയഗാഥ രചിക്കുന്ന ഹരിതഗൃഹങ്ങള്‍

വിജയഗാഥ രചിക്കുന്ന ഹരിതഗൃഹങ്ങള്‍ അനീഷ് എന്‍ രാജ് അടുക്കളത്തോട്ടത്തിനും വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വിഷരഹിത പച്ചക്കറി കൃഷിചെയ്യു വാന്‍ താല്പര്യം ഉള്ളവര്‍ക്കും വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ് പോളി ഹൗസുകള്‍. വിദേശരാജ്യങ്ങളില്‍ മാത്രം കണ്ടുവന്നിരുന്ന പോളീ ഹൗസുകള്‍ ഇന്ന് കേരളത്തില്‍ കൃഷിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന കര്‍ഷ കര്‍ക്കിടയില്‍

പച്ചക്കറി വിളകളിലെ വെള്ളീച്ചകളെ നിയന്ത്രിക്കാം

പച്ചക്കറി വിളകളിലെ വെള്ളീച്ചകളെ നിയന്ത്രിക്കാം രവീന്ദ്രന്‍ തൊടീക്കളം ഫോണ്‍: 9447954951 കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനമാണെന്ന് പറയാം, മുന്‍വര്‍ഷങ്ങളില്‍ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി പച്ചക്കറി വിളകളില്‍ പ്രത്യേകിച്ച് വഴുതിനവര്‍ഗ്ഗവിളകളായ വഴുതിന, തക്കാളി, മുളകിനങ്ങള്‍ എന്നിവയില്‍ വെള്ളീച്ചയുടെ ആക്രമണം രൂക്ഷമാണ്. നഴ്സറിയില്‍ തുടങ്ങി വിളയുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളില്‍

പഴവര്‍ഗ്ഗ കൃഷി

കൃഷി-പുതിയസംരംഭങ്ങള്‍